Parodontit (stadium 3-4), vuxna – Kirurgisk behandling - gingivektomi - för infektionskontroll

Vid tillståndet eller populationen Parodontit (stadium 3-4) har åtgärden Kirurgisk behandling - gingivektomi - för infektionskontroll prioritet 8

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Gingivektomi har generellt en låg tilläggseffekt till icke-kirurgiska infektionsbehandlingar och således endast en liten möjlighet att ytterligare påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden är hög per vunnen effekt. Effekten av gingivektomi har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se