Parodontit (stadium 1-4), vuxna – Spolning av tandköttsfickor med antimikrobiell lösning

Vid tillståndet eller populationen Parodontit (stadium 1-4) har åtgärden Spolning av tandköttsfickor med antimikrobiell lösning prioritet 10

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Spolning av tandköttsfickor med en antimikrobiell lösning saknar effekt och Socialstyrelsen har bedömt att metoden därmed inte är kostnadseffektiv. Effekt av åtgärd har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se