Parodontit (stadium 1-4), vuxna – Munsköljning med antiseptisk lösning som komplement till tandborstning

Vid tillståndet eller populationen Parodontit (stadium 1-4) har åtgärden Munsköljning med antiseptisk lösning som komplement till tandborstning prioritet 10

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Dagliga sköljningar med en antiseptisk lösning saknar tilläggseffekt och därmed också möjligheten att påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden inte är kostnadseffektiv. Sköljningens effekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se