Parodontit (stadium 1-4), vuxna – Lokal behandling med klorhexidingel

Vid tillståndet eller populationen Parodontit (stadium 1-4) har åtgärden Lokal behandling med klorhexidingel prioritet 10

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet innebär en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Användningen av klorhexidingel i behandlingen av tandköttsfickor saknar effekt och Socialstyrelsen har bedömt att metoden därmed inte är kostnadseffektiv. Effekten av gelen har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se