Parodontit (stadium 1-4), vuxna – Tandkräm med tillsats av antimikrobiell substans

Vid tillståndet eller populationen Parodontit (stadium 1-4) har åtgärden Tandkräm med tillsats av antimikrobiell substans prioritet 8

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Daglig användning av tandkräm med en tillsats av antimikrobiell substans har en låg tilläggseffekt och därmed finns en liten möjlighet att påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är måttlig. Tandkrämens effekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se