Parodontit (stadium 1-4), vuxna – Regelbunden stödbehandling

Vid tillståndet eller populationen Parodontit (stadium 1-4) har åtgärden Regelbunden stödbehandling prioritet 3

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad, och 3 är då högsta möjliga rangordning. Åtgärden har möjligen likvärdig effekt som mekanisk instrumentering, men evidensen har låg tillförlitlighet, och kostnaden bedöms vara måttlig per vunnen effekt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se