Öppet bett, vuxna – Reduktion av öppet bett med ortodontisk apparatur

Vid tillståndet eller populationen Öppet bett har åtgärden Reduktion av öppet bett med ortodontisk apparatur prioritet 7

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig påverkan på oral hälsa vilket innebär att 5 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Reduktion av öppet bett med ortodontisk apparatur har en låg till måttlig effekt och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Det finns risk för recidiv av behandlingen och det krävs därför en långsiktig uppföljning. Kostnaden per vunnen effekt bedöms som hög till mycket hög. Effekten har bedömts med konsensusförfarande eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se