Obstruktiv sömnapné, vuxna – Behandling med oral apparatur, s.k. apnébettskena

Vid tillståndet eller populationen Obstruktiv sömnapné har åtgärden Behandling med oral apparatur, s.k. apnébettskena prioritet 3

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad, och 1 är då den högsta möjliga rangordningen. Åtgärden har stor effekt och därmed kan patientens hälsa förbättras. Oral apparatur förefaller ha en rimlig kostnad per effekt hos patienter med mild till måttlig svårighetsgrad av obstruktiv sömnapné.
Socialstyrelsen bedömer att åtgärden innebär en måttlig kostnad per vunnen effekt hos individer med måttlig svårighetsgrad.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se