Nyinstallerade implantat vid partiell eller total tandlöshet, vuxna – Direktbelastning

Vid tillståndet eller populationen Nyinstallerade implantat vid partiell eller total tandlöshet har åtgärden Direktbelastning prioritet 7

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig svårighetsgrad, och 5 är då högsta möjliga rangordning. Direktbelastningen ger möjligen en likvärdig eller högre risk för implantatförlust jämfört med konventionell belastning, och troligen en likvärdig risk jämfört med tidig belastning. Kostnaden bedöms dessutom vara hög per vunnen effekt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se