Nyinstallerade implantat vid partiell eller total tandlöshet, vuxna – Konventionell belastning

Vid tillståndet eller populationen Nyinstallerade implantat vid partiell eller total tandlöshet har åtgärden Konventionell belastning prioritet 5

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig svårighetsgrad, och 5 är då högsta möjliga rangordning. Åtgärden har möjligen en likvärdig eller något lägre risk för implantatförlust jämfört med direktbelastning, och kostnaden bedöms dessutom vara låg per vunnen effekt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se