Mukosit vid tandimplantat, vuxna – Munsköljning med antiseptisk lösning som komplement till tandborstning

Vid tillståndet eller populationen Mukosit vid tandimplantat, vuxna har åtgärden Munsköljning med antiseptisk lösning som komplement till tandborstning prioritet 9

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 5 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Dagliga sköljningar med en antiseptisk lösning har en låg till måttlig tilläggseffekt till tandborstning och har således en viss positiv påverkan på den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är måttlig till hög. Sköljningens effekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se