Mukosit vid tandimplantat, vuxna – Air-polishing som alternativ till mekanisk instrumentering

Vid tillståndet eller populationen Mukosit vid tandimplantat har åtgärden Air-polishing som alternativ till mekanisk instrumentering prioritet 8

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig svårighetsgrad, och 5 är då högsta möjliga rangordning. Air-polishing ger inte bättre effekt på blödning vid ficksondering jämfört med mekanisk intrumentering, och det vetenskapliga underlaget för andra utfallsmått är begränsat. Kostnaden bedöms vara måttlig per vunnen effekt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se