Mindre och åtkomliga defekter till följd av sekundärkaries i anslutning till en i övrigt intakt fyllning, vuxna – Reparation av fyllning

Vid tillståndet eller populationen Mindre och åtkomliga defekter till följd av sekundärkaries i anslutning till en i övrigt intakt fyllning har åtgärden Reparation av fyllning prioritet 4

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Fyllningsterapi som innebär reparation av fyllning har god effekt och har därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden är kostnadseffektiv i förhållande till ett utbyte av hela fyllningen och innebär mindre avverkning av tandsubstans. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se