Masseterhypertrofi, vuxna – Botuliniumtoxin-injektion

Vid tillståndet eller populationen Masseterhypertrofi bör åtgärden Botuliniumtoxin-injektion endast erbjudas inom ramen för forskning och utveckling

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Det saknas underlag för att Socialstyrelsen ska kunna bedöma effekt av botuliniumtoxin och framtida forskning förväntas tillföra kunskap.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se