Lokal mjukvävnadsretraktion vid tandimplantat, vuxna – Rekonstruktiv kirurgisk behandling

Vid tillståndet eller populationen Lokal mjukvävnadsretraktion vid tandimplantat har åtgärden Rekonstruktiv kirurgisk behandling prioritet 9

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 5 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Rekonstruktiv kirurgi av mjukvävnadsskador med lambåteknik bedöms ha en måttlig effekt och en viss begränsad möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är måttlig. Effekten av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se