Lokal mjukvävnadsretraktion vid tand, vuxna – Rekonstruktiv kirurgi - tilläggsbehandling med emaljmatrixprotein

Vid tillståndet eller populationen Lokal mjukvävnadsretraktion vid tand har åtgärden Rekonstruktiv kirurgi - tilläggsbehandling med emaljmatrixprotein prioritet 5

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 5 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Tillståndet innebär en försämrad hygienisk åtkomlighet med risk för en framtida ogynnsam följdeffekt samt negativ estetisk påverkan. Rekonstruktiv kirurgi av mjukvävnadsskador med emaljmatrixprotein har en bättre effekt än enbart lambåteknik, och likvärdig effekt och kostnadseffektivitet som bindvävstransplantat. Effekten av behandlingen har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se