Korsbett - dubbelsidigt, vuxna – Behandling med ortodontisk apparatur

Vid tillståndet eller populationen Korsbett - dubbelsidigt har åtgärden Behandling med ortodontisk apparatur prioritet 10

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en liten påverkan på oral hälsa vilket innebär att 7 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Breddanpassning med ortodontisk apparatur har en låg effekt och en begränsad möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Kostnaden per vunnen effekt bedöms som mycket hög. Effekten har bedömts med konsensusförfarande eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se