Karies, vuxna som behöver särskilt stöd och som har svårt att klara sedvanlig fyllningsterapi – Atraumatic restorative treatment (ART)

Vid tillståndet eller populationen Karies, vuxna som behöver särskilt stöd och som har svårt att klara sedvanlig fyllningsterapi har åtgärden Atraumatic restorative treatment (ART) prioritet 6

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad, och 3 är då högsta möjliga rangordning. Åtgärden kan vara aktuell när ordinarie tandvård inte är möjlig. Personens hela livssituation behöver vägas in i bedömningen av åtgärdens lämplighet. Kostnaden bedöms vara låg per vunnen effekt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se