Karies, vuxna som behöver särskilt stöd och som har svårt att klara sedvanlig fyllningsterapi – Atraumatic restorative treatment (ART)

Vid tillståndet eller populationen Karies, vuxna som behöver särskilt stöd och som har svårt att klara sedvanlig fyllningsterapi har åtgärden Atraumatic restorative treatment (ART) prioritet 6.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad, och 3 är då högsta möjliga rangordning. Åtgärden kan vara aktuell när ordinarie tandvård inte är möjlig. Personens hela livssituation behöver vägas in i bedömningen av åtgärdens lämplighet. Kostnaden bedöms vara låg per vunnen effekt.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se