Karies som kräver operativ åtgärd, vuxna – Exkavering med laser (Er:YAG)

Vid tillståndet eller populationen Karies som kräver operativ åtgärd har åtgärden Exkavering med laser (Er:YAG) prioritet 6

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Effekten med laser är lika med den som uppnås av mekanisk exkavering med borr/exkavator men till en högre kostnad. Effekten är bedömd med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se