Käkmuskelsmärta (myofasciell smärta), vuxna – Stabiliseringsskena

Vid tillståndet eller populationen Käkmuskelsmärta (myofasciell smärta) har åtgärden Stabiliseringsskena prioritet 4

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Stabiliseringsskena i hårdplast har måttlig effekt och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnad per vunnen effekt är låg och att åtgärden är kostnadseffektiv jämfört med mjukplastskena och partiell skena. Effekt av behandlingen har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se