Käkmuskelsmärta (myofasciell smärta), vuxna – Pulserande ultraljud

Vid tillståndet eller populationen Käkmuskelsmärta (myofasciell smärta) har åtgärden Pulserande ultraljud prioritet 9

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Pulserande ultraljud har ingen till låg effekt och därmed en mycket liten möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att pulserande ultraljud inte är kostnadseffektiv jämfört med alternativa behandlingar. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se