Käkmuskelsmärta associerad med generell smärta – Ocklusal korrigering, vuxna

Vid tillståndet eller populationen Käkmuskelsmärta associerad med generell smärta har åtgärden Ocklusal korrigering rekommendationen Endast i forskning och utveckling.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Det saknas underlag för att Socialstyrelsen ska kunna bedöma effekt av ocklusal korrigering och framtida forskning förväntas tillföra kunskap.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se