Käkledssmärta (artralgi) – Icke invasiv radiofrekvensterapi (värmeterapi), vuxna

Vid tillståndet eller populationen Käkledssmärta (artralgi) har åtgärden Icke invasiv radiofrekvensterapi (värmeterapi) prioritet 8.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Icke invasiv radiofrekvensterapi har en måttlig effekt och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Metoden är en sällsynt behandling i Sverige. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är måttlig. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se