Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS), vuxna – Töjning

Vid tillståndet eller populationen Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS) har åtgärden Töjning prioritet 4

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på oral hälsa, och 3 är då den högsta möjliga rangordningen. Motorisk aktivering (töjning eller töjning som tillägg till bettskena) har troligen en stor effekt på smärta vid gapning samt gapförmåga och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen bedömer att åtgärden innebär en låg kostnad per vunnen effekt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se