Initial rotkaries med risk för progression, vuxna – Tandtråd eller tandsticka med fluorid dagligen

Vid tillståndet eller populationen Initial rotkaries med risk för progression har åtgärden Tandtråd eller tandsticka med fluorid dagligen prioritet 10

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Fluoridinnehållande tandsticka eller tandtråd och sugtabletter saknar hämmande tilläggseffekt på kariesprogression och saknar därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen bedömer att åtgärden inte är kostnadseffektiv. Tilläggseffekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se