Initial rotkaries med risk för progression och samtidigt högt sockerintag, vuxna – Minskat sockerintag (frekvens och mängd)

Vid tillståndet eller populationen Initial rotkaries med risk för progression och samtidigt högt sockerintag har åtgärden Minskat sockerintag (frekvens och mängd) prioritet 3

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. För vuxna med initial rotkaries med risk för progression och samtidigt högt sockerintag har Socialstyrelsen bedömt att en minskning av sockerintag i mängd och frekvens har en hämmande effekt och därmed en positiv påverkan på den orala hälsan. En minskning av sockerintag har dessutom av Socialstyrelsen bedömts som en kostnadseffektiv åtgärd. Den förebyggande effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se