Initial rotkaries med risk för progression och samtidigt högt mutanstal, vuxna – Klorhexidingel i skena

Vid tillståndet eller populationen Initial rotkaries med risk för progression och samtidigt högt mutanstal har åtgärden Klorhexidingel i skena prioritet 7

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Klorhexidingel i skena har låg hämmande tilläggseffekt till daglig tandborstning med fluoridtandkräm och har därmed en liten möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen bedömer att kostnaden per vunnen effekt är hög. Gelens tilläggseffekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se