Initial kronkaries på approximalytor (utan kavitet) med risk för progression, permanenta tänder, vuxna – Försegling med resinbaserade material (resininfiltration) som tillägg till daglig tandborstning

Vid tillståndet eller populationen Initial kronkaries på approximalytor (utan kavitet) med risk för progression, permanenta tänder har åtgärden Försegling med resinbaserade material (resininfiltration) som tillägg till daglig tandborstning prioritet 6

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden leder troligen till en mindre risk för kariesprogression jämfört med ingen behandling, och kostnaden bedöms vara måttlig per vunnen effekt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se