Initial kronkaries med risk för progression på ocklusalytor, vuxna – Fissurförsegling med resinbaserade material

Vid tillståndet eller populationen Initial kronkaries med risk för progression på ocklusalytor har åtgärden Fissurförsegling med resinbaserade material prioritet 9

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Fissurförsegling med resinbaserade material har ingen till låg hämmande tilläggseffekt till daglig tandborstning med fluoridtandkräm och en mycket liten möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen bedömer att åtgärden inte är kostnadseffektiv. Förseglingens tilläggseffekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se