Käkledssmärta (artralgi), vuxna – Pulserande elektromagnetiska fält

Vid tillståndet eller populationen Käkledssmärta (artralgi) har åtgärden Pulserande elektromagnetiska fält prioritet 10

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Pulserande elektromagnetiska fält har ingen till låg effekt och därmed en mycket liten möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Metoden är en sällsynt metod i Sverige. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden för metoden är mycket hög per vunnen effekt. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se