Bruxism och annan orofacial parafunktion, vuxna – Bettskena

Vid tillståndet eller populationen Bruxism och annan orofacial parafunktion har åtgärden Bettskena prioritet 6

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig påverkan på oral hälsa vilket innebär att 5 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Bettskena har en måttlig effekt avseende minskning av episoder med nattlig bruxism och därmed finns möjlighet att positivt påverka oral hälsa. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden har en låg till måttlig kostnad per vunnen effekt. Effekten har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se