Symtomatisk diskförskjutning med återgång, vuxna – Reponeringsskena

Vid tillståndet eller populationen Symtomatisk diskförskjutning med återgång har åtgärden Reponeringsskena prioritet 6

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig påverkan på oral hälsa vilket innebär att 5 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Reponeringsskena har en god effekt på smärta och knäppning och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är måttlig i det korta perspektivet men att reponeringsskena inte är kostnadseffektiv jämfört med stabiliseringsskena i ett längre perspektiv, på grund av ett ökat behov av efterkontroller. Effekt av behandlingen har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se