Hög risk för oral ohälsa, vuxna – Basundersökning en gång per 12-18 månader

Vid tillståndet eller populationen Hög risk för oral ohälsa, vuxna har åtgärden Basundersökning en gång per 12-18 månader prioritet 3.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden syftar till att förebygga ohälsa, såsom karies och parodontit. Dessa tillstånd har en stor svårighetsgrad, och rekommendationen gäller personer med hög risk för oral ohälsa. Även risktillståndet bedöms därför ha en stor svårighetsgrad, och 3 är då högsta möjliga rangordning. Åtgärden ökar möjligheterna att upptäcka och förebygga försämrad oral hälsa, jämfört med om personerna undersöks mer sällan. Kostnaden bedöms dessutom vara låg per vunnen effekt. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men Socialstyrelsen har samlat in beprövad erfarenhet av åtgärden enligt en systematisk konsensusprocess.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se