Handikappande symtomatisk diskförskjutning utan återgång som inte lindrats efter reversibel behandling, vuxna – Artrocentes

Vid tillståndet eller populationen Handikappande symtomatisk diskförskjutning utan återgång som inte lindrats efter reversibel behandling har åtgärden Artrocentes prioritet 4

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 1 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Artrocentes har en god effekt och möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Effekten är dock något sämre effekt jfr artroskopi/diskektomi. Socialstyrelsen har bedömt att behandlingen är kostnadseffektiv jämfört med diskektomi och att det inte är någon avgörande skillnad i kostnadseffektivitet jämfört med artroskopi. Effekt av behandlingen har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se