Gingivit, vuxna – Professionell tandrengöring

Vid tillståndet eller populationen Gingivit har åtgärden Professionell tandrengöring prioritet 10

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 5 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Upprepade professionella tandrengöringar ger ingen tilläggseffekt jämfört med enbart upprepade munhygienuppföljningar och bedöms därför inte vara en kostnadseffektiv åtgärd. Effekten av åtgärden har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag. Åtgärden har rangordnats trots att den, med vetenskapligt stöd, bedöms sakna effekt på det aktuella tillståndet. Rangordningen motiveras av att åtgärden har effekt på andra tillstånd och inte bedöms vara skadlig.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se