Gingivit, vuxna – Förbättrad munhygien

Vid tillståndet eller populationen Gingivit har åtgärden Förbättrad munhygien prioritet 5

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig påverkan på oral hälsa vilket innebär att 5 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Förbättrad munhygien leder till minskad gingivitförekomst och har en positiv påverkan på oral hälsa. Användning av elektrisk tandborste med kombinerat roterande och oscillerande funktion har en positiv tilläggseffekt. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är låg. Effekten av åtgärd har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se