Genomgången ortodontibehandling med fast apparatur, barn – Bondad retention

Vid tillståndet eller populationen Genomgången ortodontibehandling med fast apparatur, barn har åtgärden Bondad retention prioritet 4

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig till stor svårighetsgrad, och 3 är då högsta möjliga rangordning. Bondad retention ger troligen mindre recidiv än avtagbar retention, och kostnaden bedöms vara låg per vunnen effekt.
Kommentar: Sannolikt har åtgärden en liknande effekt i både över- och underkäke.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se