Furkationsinvolverad tand, grad II (associerad med avancerad till mycket avancerad parodontit, stadium 3-4) – Rekonstruktiv behandling - benersättningsmaterial som tillägg till lambåkirurgi, vuxna

Vid tillståndet eller populationen Furkationsinvolverad tand, grad II (associerad med avancerad till mycket avancerad parodontit, stadium 3-4) har åtgärden Rekonstruktiv behandling - benersättningsmaterial som tillägg till lambåkirurgi rekommendationen Endast i forskning och utveckling.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Det saknas underlag för att Socialstyrelsen ska kunna bedöma effekt av rekonstruktiv kirurgisk behandling med benersättningsmaterial som tillägg till lambåkirurgi och framtida forskning förväntas tillföra kunskap.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se