Friändstandlöshet som ger funktionsstörning – Tandstödd bro med minst en stiftförankrad tand och med extension, vuxna

Vid tillståndet eller populationen Friändstandlöshet som ger funktionsstörning har åtgärden Tandstödd bro med minst en stiftförankrad tand och med extension prioritet 8.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor till mycket stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden tandstödd bro med minst en stiftförankrad tand och med extension har mycket låg överlevnad och därmed sämre möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Kostnaden har bedömts hög per vunnen effekt. Effekt av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se