Friändstandlöshet som ger funktionsstörning, vuxna – Avtagbar partialprotes

Vid tillståndet eller populationen Friändstandlöshet som ger funktionsstörning har åtgärden Avtagbar partialprotes prioritet 6

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor till mycket stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden avtagbar partialprotes har låg överlevnad och därmed minskad möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Avtagbar protes ger sämre upplevd livskvalitet jämfört med fastsittande konstruktion. Kostnaden har bedömts låg per vunnen effekt. Effekt av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp och med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se