Förlorad eller risk för förlorad regelbunden tandvårdskontakt, vuxna som behöver särskilt stöd – Tandvård utförd i boendemiljö

Vid tillståndet eller populationen Förlorad eller risk för förlorad regelbunden tandvårdskontakt, vuxna som behöver särskilt stöd har åtgärden Tandvård utförd i boendemiljö prioritet 4

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

En förlorad regelbunden tandvårdskontakt medför en mycket hög risk för olika munhälsotillstånd som har mycket stor svårighetsgrad. Den sammanvägda svårighetsgraden bedöms därför vara mycket stor, och 1 är då högsta möjliga rangordning. Åtgärden förväntas bidra till att bibehålla tandvårdskontakten, och till att bibehålla eller förbättra munhälsan och livskvaliteten. Åtgärden kan ge stor patientnytta till en låg kostnad, och är aktuell för personer som inte kan ta sig till en tandvårdsklinik på grund av sitt hälsotillstånd. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men Socialstyrelsen har samlat in beprövad erfarenhet av åtgärden enligt en systematisk konsensusprocess.
Kommentar: Vuxna som behöver särskilt stöd och har förlorat eller riskerar att förlora kontakten med tandvården bör i första hand undersökas och behandlas på en stationär klinik. Generellt bedöms tandvård på en klinik ge bättre förutsättningar för en god tandvård.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se