Förlorad eller risk för förlorad regelbunden tandvårdskontakt, vuxna som behöver särskilt stöd – Systematiskt arbetssätt för att upprätthålla tandvårdskontakt vid återbud eller uteblivande

Vid tillståndet eller populationen Förlorad eller risk för förlorad regelbunden tandvårdskontakt, vuxna som behöver särskilt stöd har åtgärden Systematiskt arbetssätt för att upprätthålla tandvårdskontakt vid återbud eller uteblivande prioritet 2

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

En förlorad regelbunden tandvårdskontakt medför en mycket hög risk för olika munhälsotillstånd som har mycket stor svårighetsgrad. Den sammanvägda svårighetsgraden bedöms därför vara mycket stor, och 1 är då högsta möjliga rangordning. Åtgärden innebär en liten insats, men kan ge stor patientnytta genom att bidra till att bibehålla tandvårdskontakten, och till att bibehålla eller förbättra munhälsan. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men Socialstyrelsen har samlat in beprövad erfarenhet av åtgärden enligt en systematisk konsensusprocess.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se