Förhöjd risk för rotkaries och samtidigt högt mutanstal, vuxna – Klorhexidingel i skena

Vid tillståndet eller populationen Förhöjd risk för rotkaries och samtidigt högt mutanstal har åtgärden Klorhexidingel i skena prioritet 4

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet innebär att en person har behov av intervention för att bevara oral hälsa och/eller förebygga sjukdom. Siffran 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Användning av klorhexidingel i skena har en måttlig kariesförebyggande tilläggseffekt och har därmed en positiv påverkan på den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt kostnaden per vunnen effekt som måttlig. Klorhexidingelens tilläggseffekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se