Förhöjd risk för kronkaries – Fluoridgel i skena dagligen

Vid tillståndet eller populationen Förhöjd risk för kronkaries har åtgärden Fluoridgel i skena dagligen prioritet 4

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet innebär att en person har behov av intervention för att bevara oral hälsa och/eller förebygga sjukdom. Siffran 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Daglig användning av fluoridgel i skena har en måttlig kariesförebyggande tilläggseffekt till daglig tandborstning med fluoridtandkräm och har därmed en positiv påverkan på den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt kostnaden per vunnen effekt som måttlig. Fluoridgelens tilläggseffekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se