Flertandslucka som ger funktionsstörning, vuxna – Avtagbar partialprotes

Vid tillståndet eller populationen Flertandslucka som ger funktionsstörning har åtgärden Avtagbar partialprotes prioritet 6

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden avtagbar partialprotes har låg till måttlig överlevnad och kan positivt påverka den orala hälsan. Avtagbar partialprotes ger sämre upplevd livskvalitet jämfört med fast konstruktion och kräver frekvent underhåll. Kostnaden har bedömts måttlig per vunnen effekt. Effekt av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se