Entandslucka i underkäkens frontsegment (3:a till 3:a) som ger funktionsstörning, vuxna – Implantatstödd krona

Vid tillståndet eller populationen Entandslucka i underkäkens frontsegment (3:a till 3:a) som ger funktionsstörning har åtgärden Implantatstödd krona prioritet 5

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden implantatstödd krona har hög överlevnad och kan därmed positivt påverka den orala hälsan. Åtgärden har högre komplikationsrisk jämfört med tandstödda konstruktioner. Kostnaden har bedömts måttlig per vunnen effekt. Effekt av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp och med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se