Entandslucka i sidosegment som ger funktionsstörning, vuxna – Tandstödd bro

Vid tillståndet eller populationen Entandslucka i sidosegment som ger funktionsstörning har åtgärden Tandstödd bro prioritet 5

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig påverkan på oral hälsa vilket innebär att 5 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Tandstödda broar utförda i metallkeramik eller kärnförstärkt zirkonia har en högre överlevnad (efter minst 5 år), jämfört med glaskeramik. Kostnaden bedöms vara låg per vunnen effekt. Effekten av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se