Entandslucka i sidosegment som ger funktionsstörning, vuxna – Tandstödd extensionsbro

Vid tillståndet eller populationen Entandslucka i sidosegment som ger funktionsstörning har åtgärden Tandstödd extensionsbro prioritet 6

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig påverkan på oral hälsa vilket innebär att 5 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden tandstödd extensionsbro har måttlig överlevnad och kan positivt påverka den orala hälsan. Åtgärden har något sämre överlevnad jämfört med bro utan extension. Kostnaden har bedömts måttlig per vunnen effekt. Effekt av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se