Entandslucka i frontsegmentet (3a till 3a) som ger funktionsstörning, vuxna – Förbehandling med ortodontisk apparatur inför tandersättning

Vid tillståndet eller populationen Entandslucka i frontsegmentet (3a till 3a) som ger funktionsstörning har åtgärden Förbehandling med ortodontisk apparatur inför tandersättning prioritet 4

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Preprotetisk ortodonti har en god effekt och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Kostnadseffektiviteten av åtgärden har inte varit möjlig att bedöma. Effekten har bedömts med konsensusförfarande eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se