Entandslucka i frontsegmentet (3a till 3a) som ger funktionsstörning, vuxna – Emaljretinerad bro - i keramik, med en stödtand

Vid tillståndet eller populationen Entandslucka i frontsegmentet (3a till 3a) som ger funktionsstörning, vuxna har åtgärden Emaljretinerad bro - i keramik, med en stödtand prioritet 6

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad, och 3 är då högsta möjliga rangordning. Åtgärden fungerar som halvpermanent lösning, och kostnaden bedöms vara låg per vunnen effekt. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men Socialstyrelsen har samlat in beprövad erfarenhet av åtgärden enligt en systematisk konsensusprocess.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se